Priekov

Číslo revíru: 
3-3000-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Tvrdošín
Organizácia: 
MO SRZ Trstená
Popis revíru: 

Priekov potok od ústia do Studeného potoka po pramene.