MO SRZ Topoľníky

IČO: 
37834410
Mesto: 
Topolníky
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Hlavná 160
PSČ: 
930 01

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Topoľníky

IČO:

37834410

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Topoľníky

Dátum vzniku:

04.12.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 160, Topoľníky, 93011

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501921 - Topoľníky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0050-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-0350-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-0980-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1200-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-2200-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2210-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2340-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2350-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4070-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie