Malý Dunaj č.2

Číslo revíru: 
2-1200-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Topoľníky
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice - Trhová Hradská.