Aszódsky kanál č.3

Číslo revíru: 
2-0050-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Topoľníky
Popis revíru: 

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.