MO SRZ Šoporňa

IČO: 
36094846
Mesto: 
Šoporňa
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Lesná 696
PSČ: 
925 52

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Šoporňa

IČO:

36094846

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Šoporňa

Dátum vzniku:

01.01.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lesná 696, Šoporňa, 92552

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504050 - Šoporňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0810-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1790-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1800-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1860-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3930-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4030-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie