Štrkovisko Šoporňa

Číslo revíru: 
2-4030-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MO SRZ Šoporňa
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri obci Šoporňa. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 65 cm, lieň 35 cm, kapor 45 cm.