Jarčie č.1

Číslo revíru: 
2-0810-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Šoporňa
Popis revíru: 

Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 65 cm, lieň 35 cm.