MO SRZ Rohožník

IČO: 
31773516
Mesto: 
Rohožník
Kraj: 
BRATISLAVSKÝ
Adresa: 
Školské námestie 1
PSČ: 
906 38

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rohožník

IČO:

31773516

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rohožník

Dátum vzniku:

22.10.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školské námestie 1, Rohožník, 90638

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504769 - Rohožník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-2260-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2270-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2280-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2290-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0500-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0510-1-1
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0530-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0560-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0610-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0620-1-3
Účel vody:
chránená oblasť
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie