Rašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1

Číslo revíru: 
1-0560-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Rohožník
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska (4 ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm.