Rašelinisko Rohožník č.3

Číslo revíru: 
1-0510-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Rohožník
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.