Rudávka

Číslo revíru: 
1-0620-1-3
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chránená oblasť
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Rohožník
Popis revíru: 

Potok Rudávka od obce Rohožník po ústie Rudavy.