Rašelinisko Rohožník č.5

Číslo revíru: 
1-0530-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Rohožník
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska (4 ha) v obci Rohožník. Lovná miera: lieň 30 cm.