Rašelinisko Plavecký Peter II

Číslo revíru: 
2-2260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senica
Organizácia: 
MO SRZ Rohožník
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska (0,5 ha)pri obci Plavecký Peter. Lovná miera: lieň 30 cm.