MO SRZ Revúca

IČO: 
35678984
Mesto: 
Revúca
Kraj: 
BANSKO BYSTRICKÝ
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
050 01

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

IČO:

35678984

Obchodné meno:

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Dátum vzniku:

22.10.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Revúca, Revúca, 05001

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526142 - Revúca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-1930-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2370-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2340-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2380-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-2390-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3060-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-6070-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-6150-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie