Východný Turiec č. 2

Číslo revíru: 
3-6070-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Revúca
Organizácia: 
MO SRZ Revúca
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia potoka Priehybina po pramene a potok Priehybina od ústia po pramene.