Muráň – prítoky

Číslo revíru: 
3-2340-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Revúca
Organizácia: 
MO SRZ Revúca
Popis revíru: 

Potoky Dolinský, Hrdzavý, Brezina, Parobský, Dielkova, Hiencovský, Šturmanov od ústia do Muráňa po pramene.