MO SRZ Orlov

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Orlov
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
Orlov 119
PSČ: 
065 43

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-0240-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-1350-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-1950-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2370-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2710-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-2720-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie