Poprad č. 2

Číslo revíru: 
4-1950-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Orlov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.