Smrečanský potok

Číslo revíru: 
4-2370-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Orlov
Popis revíru: 

Smrečanský potok od ústia po pramene.