VN Nová Vieska

Číslo revíru: 
4-3660-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trebišov
Organizácia: 
MO SRZ Streda nad Bodrogom
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Nová Vieska. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.