MO SRZ Streda nad Bodrogom

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Streda nad Bodrogom
Kraj: 
KOŠICKÝ
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
076 31

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-0140-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
4-1770-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3660-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie