Horné rameno

Číslo revíru: 
1-0180-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Gajary
Popis revíru: 

Vodná plocha (0,6 ha) pri obci Suchohrad.