MO SRZ Gajary

IČO: 
31773346
Mesto: 
Gajary
Kraj: 
BRATISLAVSKÝ
Adresa: 
Športová 739/9
PSČ: 
900 61

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu G A J A R Y

IČO:

31773346

Obchodné meno:

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu G A J A R Y

Dátum vzniku:

01.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Športová 739, Gajary, 90061

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106507890 - Gajary

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

93120 - Činnosti športových klubov

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
1-0010-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0030-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0180-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0410-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0450-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0860-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0910-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1240-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1470-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno