Čierna voda č.4

Číslo revíru: 
1-0050-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Senec
Popis revíru: 

Sústava vodných plôch (7,6 ha) pri obci Gajary - Kruh (2,5 ha), Junkov Dolec (1 ha), Habán (0,3 ha), Strža (1,2 ha),Štelc a výkopa (1,5 ha), Špek (0,8 ha).