MsO SRZ Senec

IČO: 
31874169
Mesto: 
Senec
Kraj: 
BRATISLAVSKÝ
Adresa: 
Vajanského ul. č. 45
PSČ: 
903 01

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia

IČO:

31874169

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia

Dátum vzniku:

25.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vajanského 45, Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

93120 - Činnosti športových klubov

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
1-0040-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0050-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0160-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0810-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0830-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0840-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-0870-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1160-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1270-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1420-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie