Čierna voda č.3

Číslo revíru: 
1-0040-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Senec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.