Strundžanický potok

Číslo revíru: 
3-3920-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Brezno
Popis revíru: 

Strundžanický potok (Gindura) od ústia do Hrona po pramene.