MO SRZ Brezno

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Brezno
Kraj: 
BANSKO BYSTRICKÝ
Adresa: 
Nálepkova ul. č. 7, P.O.BOX 40
PSČ: 
977 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-1130-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-1140-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-1150-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-1160-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3350-5-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-3920-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-4560-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
3-5980-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie