Rohozná

Číslo revíru: 
3-3350-5-1
Charakter vody: 
lososové lipňové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Brezno
Popis revíru: 

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.