Hron č.11

Číslo revíru: 
3-1130-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Brezno
Organizácia: 
MO SRZ Brezno
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová. V úseku od cestného mosta do obce Filipovo po hať MVE nad týmto mostom je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 16.11. do 31.12.