Hagánsky potok

Číslo revíru: 
4-0500-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poprad
Organizácia: 
MO SRZ Svit
Popis revíru: 

Hagánsky potok od ústia pod mestom Svit po hranice TANAPu.