Poľovnícky spolok Dobrá

Poľovnícky spolok Dobrá

IČO:

37947176

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Dobrá

Dátum vzniku:

21.04.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuková 65, Kuková, 08644

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C519448 - Kuková

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený