Poĺovnícke združenie Tri kopce

IČO:

31938442

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Tri kopce

Dátum vzniku:

29.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rudina, 02331

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509426 - Rudina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený