Poľovnícke združenie PALOTA - RUMINCE

IČO:

37998536

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PALOTA - RUMINCE

Dátum vzniku:

26.03.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rumince 105, Rumince, 98050

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515493 - Rumince

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený