Poľovnícke združenie Jánošík

IČO:

31921965

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jánošík

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Terchová, 01306

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518042 - Terchová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený