Poľovnícka organizácia PEČAŤ

Poľovnícka organizácia PEČAŤ

IČO:

42326427

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia PEČAŤ

Dátum vzniku:

09.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenská 12, Košice - mestská časť Sever, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598151 - Košice - mestská časť Sever

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený