Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia uzavreli Veľkonočnú dohodu o lesoch

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a minister životného prostredia SR Ján Budaj sa dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy. Jej úlohou bude zdokonaliť legislatívu tak, aby sa zvýraznil význam lesov a odstránili sa rozpory pri ich správe.

Obaja ministri sú presvedčení, že sa dá nájsť zhoda v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov, ktorej základom bude rešpekt k prírode a zdravej krajine. „Sme rozhodnutí urobiť strategický obrat v postojoch štátu k lesnej krajine. Tá nám dáva popri vzácnej obnoviteľnej drevnej hmote aj oveľa vzácnejšiu ekoprodukciu. Jedným z cieľov medzirezortnej komisie preto bude túto produkciu reálne oceniť a získané prostriedky vkladať naspäť do zveľaďovania lesov,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Všetky lesy sú hodné ochrany a našou úlohou bude nájsť taký spôsob ich správy, aby žiadny ich úžitok nebol podcenený a žiadna ich ochrana zanedbaná. Lesy musia slúžiť občanom a nie tým, ktorí v nich vidia iba peniaze,“ pripomenul Ján Budaj, minister životného prostredia SR.

Pôsobenie medzirezortnej komisie sa začína v období poznačenom vládnymi obmedzeniami pre pandémiu COVID-19. Táto situácia ukazuje, akými zraniteľnými sú mnohé naše výrobné a spotrebné systémy. Východiskom je podľa ministrov úcta k prírode a sebadisciplína v ochrane pred škodlivými dôsledkami civilizácie. Práve tá môže byť pre prácu „Veľkonočnej komisie“ tým najlepším základom. Súčasné ťažkosti s pandémiou podľa nich podčiarkujú nevyhnutnosť obratu v civilizačných stereotypoch, aj v pripravenosti štátu chrániť zdravie a kvalitu životného prostredia.​

 

 

Zdroj: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministri-podohospodarstva-a-zivotneho-prostredia-uzavreli-velkonocnu-dohodu-o-lesoch/15322/