Legislatíva

Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

Stanovy SRZ Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu

 

Smernica-rybarskej-straze

pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

Ustanovenie a činnosť RS

SMERNICA
pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže
Oznámenie o spáchaní priestupku Príloha
Použitie donucovacích prostriedkov Príloha
Trestné oznámenie rybárskej stráže Príloha
Záznam o odňatí rybárskeho lístka Príloha
Záznam o odňatí veci Príloha
Záznam o previnení Príloha

 

Poistenie rybárskej stráže

Ukážka zmluvy o poistení rybárskej stráže

Poistenie rybárskej stráže Príloha