MO SRZ Vlčany

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Vlčany
Kraj: 
NITRIANSKY
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
925 84

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0940-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0950-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2640-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie