Selický kanál

Číslo revíru: 
2-2640-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Šaľa
Organizácia: 
MO SRZ Vlčany
Popis revíru: 

Selický kanál od ústia Kráľovského kanála po čerpaciu stanicu pri obci Vlčany.