MO SRZ Veľký Meder

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Veľký Meder
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Kúpeľná ul. 16 
PSČ: 
932 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0040-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-2890-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3790-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-4050-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4170-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-5680-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno