Žitnoostrovské kanály č.2

Číslo revíru: 
2-5680-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Meder
Popis revíru: 

Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň -Holiare, Topoľovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice-Kľúčovec a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký Meder – Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Komárno-Dunajská Streda po pramene, Ižopský kanál, pozostatky ramien kenderásztató, fehér örvény, sebes örvény pri ceste Veľký Meder - Kľúčovec a kerekág pri budove SVP medzi obcami Kľúčovec a Medveďov . Úsek od čerpacej stanice v Šarkaňovskej samote po ústie do Aszódskeho kanála č a Ižopský kanál od ústia do kanála Vrbina- Holiare po pramene predstavuje účel využitia .