Aszódsky kanál č.2

Číslo revíru: 
2-0040-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Meder
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.