MO SRZ Tornaľa

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Tornaľa
Kraj: 
BANSKO BYSTRICKÝ
Adresa: 
Mierová 138
PSČ: 
982 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-4520-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
3-5310-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie