Turiec č.1 (tornaľa)

Číslo revíru: 
3-4520-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Revúca
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Tornaľa
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.