MO SRZ Spišská Belá

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Spišská Belá
Kraj: 
PREŠOVSKÝ
Adresa: 
Zimná 71
PSČ: 
059 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
4-0070-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-0090-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-0740-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-1980-6-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3190-5-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové lipňové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3200-4-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3210-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
4-3800-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie