Poprad č. 5

Číslo revíru: 
4-1980-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Belá
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.