Biela č. 1

Číslo revíru: 
4-0090-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Belá
Popis revíru: 

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAP-u pri MVE v Tatranskej Kotline.