Hučava (spišská belá)

Číslo revíru: 
4-0740-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Belá
Popis revíru: 

Potok Hučava od ústia po hranicu TANAP-u.