MO SRZ Nové mesto nad Váhom

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Nové mesto nad Váhom
Kraj: 
TRENČIANSKY
Adresa: 
Neznáma
PSČ: 
915 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0170-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0450-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-0710-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0730-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-0960-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1030-4-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
lososové pstruhové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1970-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2781-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2790-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4420-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-5590-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie